MGR INŻ. ARCH. KRAJ. MAGDA KACZMARCZYK

Projektant zieleni, florysta, wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu ukooczyła z oceną bardzo dobrą.

Jej głównymi atutami są dokładnośd i pracowitośd, bowiem projekty ogrodów wykonuje z największą precyzją. Do każdego projektu podchodzi zawsze ambitnie, starając się stworzyd jedyną w swoim rodzaju przestrzeo. Uwielbia swój zawód ze względu na jego twórczy charakter. W projektowaniu najbardziej ceni sobie prostotę i umiar. Fascynują ją ogrody naturalistyczne o swobodnych kształtach.

Wróć

W stopniu bardzo dobrym posługuje się branżowymi programami do tworzenia wizualizacji 3D, dzięki którym każdy klient może wyobrazid sobie swój przyszły ogród, a zarazem ich własny, magiczny zakątek przyrody. Największą satysfakcję sprawia jej uśmiech i zadowolenie klienta w chwili zatwierdzenia finalnego projektu.

Oprócz projektowania ogrodów przydomowych i zielonych przestrzeni publicznych, interesuje się również rewitalizacją terenów poprzemysłowych, w szczególności tematyką związaną z obszarem Zagłębia Ruhry. W wolnych chwilach rysuje – głównie portrety.

Projekty lub wizualizacje

Wróć